">In english

Mårtendalsparken, Hammarby Sjöstad

Parken under broarna

Trafikläget vid Skanstull och ny infrastruktur ger platsen dess karaktär och är utgångspunkt för parkens gestaltning. En annan utgångspunkt är översiktliga tankar kring gröna kilar i södra Stockholm.

Läs mer

Trafikdagvatten leds till en sedimentationsdamm som genom sin geometriska form kontrasterar mot parkens i övrigt landskapliga kvaliteter. Rondellernas utformning bygger på en bearbetning av platsens geologi och topografi. I båda betonas öppenhet och överblickbarhet. Skansbrotrappan förbinder bron med kajen.

Projekttyp
Fakta
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Medarbetare
Magdalena Franciskovic, Max Norman
Konstnär
Marie Pårup
År
2002
Kontaktperson