">In english

Marcusplatsen i Sickla

Marcusplatsen utgör en viktig del av Sickla köpkvarter där den ligger som en naturliknande park mellan Dieselverkstaden, Kunskapsgallerian och den mer handelsorienterade delen i öster av området. I arbetet med att rusta upp Marcusplatsen har vi utgått från parkens industriella historia och strukturerat de gångvägar som gick över platsen. Vi har ritat en ny träpaviljong med uteservering och en bouleplan som blir parkens nya huvudattraktion.

 

Läs mer

Marcusplatsen är en del av den ursprungliga industrimiljön och fungerade som Atlas Copcos verkstadsgård anlagd som en enkel park med berghällar i dagen. Under parken finns gruvan där man provade företagets produkter och i bergsknallen närmast den intilliggande Luftverkstaden finns dessutom gott om spår efter provborrningar.

Marcusplatsen har fått sitt namn efter torget i Venedig men också efter Wallenbergssfärens tidigare ledare Marcus Wallenberg. Platsen har än idag en viktig funktion i området och har nu fått en rejäl upprustning i enlighet med Nyréns Arkitektkontors förslag.

I arbetet med att rusta upp Marcusplatsen har vi utgått från parkens industriella historia och strukturerat de gångvägar som gick över platsen. En ny, enkel träpaviljong med uteservering och en bouleplan är parkens huvudattraktion liksom en lekplats nära Dieselverkstaden. Parkens grönska skapas av träden och förstärks av en inramande häckplantering och en stor blomsterrabatt.

Projekttyp
Fakta
Beställare
Atrium Ljungberg
Fotograf
Åke E:son Lindman
År
2014
Kontaktperson