">In english

Lugnetterassen

Hammarby Sjöstad

Lugnetterrassen ligger i en vik av Hammarby Sjö mellan Sickla Udde och Henriksdalsberget vänd mot kvällssolen i väst.  I viken har dåliga grundförhållandena och markägoförhållanden gjort att den utfyllda stranden vid den sänkta Hammarby Sjö fått en naturlig karaktär.  Vi har valt att ta fasta på viken i förslaget och förtydligat vad som är fast mark. Delarna utanför en tänkt strandlinje står på fasta och flytande bryggor. Sydvästläget utnyttjas maximalt och torget är utformat för att fungera som en passiv solvärmefångare.

 

Läs mer

Lugnetterrassen är uppbyggd som park och torg. Parken består av en trädgård närmast Lugnets allé med ett stort trädäck att vistas på och en sjögård omgiven av bryggor. Rummet skapas av pergolorna på ömse sidor. Torget består av ett avsnitt av esplanaden, hållplatsen och entréytorna vid bebyggelsen i det närmaste kvarteret. Trädgårdsmotivet i parkdelen är uppbyggt av rektangulära odlingslådor  som fungerar som en reminiscens av platsens historia präglad av handel, lastning och lossning. Det ger också en grafisk mönsterverkan.

Ett tema på det nya Lugnetterrassen är det naturliga vattnet på platsen i olika former. En skyddad vistelse vid och på vattnet i sjögården blir ett nytt tillskott i staden. Vi kan se en mängd möjligheter till nya aktiviteter. Terrassen flankeras på ömse sidor av ytor för rening av dagvatten som delvis är bevuxna med våtmarksväxter. Detta är ett sätt att ta hand om trafikdagvatten som del av en park i en tät stadsmiljö.

En ny tid kräver nya stadsbyggnadslösningar som svar på de utmaningar vi står inför. Lugnetterrassen utgör en plattform som länkar samman staden med vattnet. Den famnar vattenspegeln och bär glimtar av sjön djupt in i stadskvarteret. Ett andningshål för Sjöstadens folkströmmar. Samtidigt innefattar platsen lösningar på några av vår tids problem där bland annat vatten renas genom våtmarksvegetation i strikt utformade trädgårdsrum.

Projekttyp
Fakta
Byggherre
Stockholm stad Exploateringskontoret
Konstnär
Lars Englund
Konstruktör
KFS
Belysning
Ljus och Gestaltning
Vattenrening
Sweco
Trafik
Sweco
Projektering
2004-2006
Genomförande
2006-2012
År
2008, 2012
Kontaktperson