">In english

Kvarteret Solhörnet

Pålsjö, Helsingborgs Stad

Projektet är resultatet av en vunnen markanvisning i den nya stadsdelen i Pålsjö, Helsingborgs Stad och består av ett kvarter med 54 lgh i flerbostadshus och 4 st radhus i form av bostadsrätter. Beställare är SHH Bostad AB.

Läs mer

Den nya bebyggelsen i kvarteret blir en del av Helsingborgs västra stadsbryn, på första parkett ut mot kulturlandskapet och med 2 kilometers cykelavstånd till Sofiero och stranden. Projektet tar sin utgångspunkt i två karaktärer i bebyggelsen: stadens karaktär och landskapets karaktär, där de vävs samman och ger kontraster och unikt innehåll till bebyggelsen. Teglet och den mörkare varmröda karaktären blir symbolen för staden, med Pålsjö kapell och Mariastadens tegelarkitektur som förebilder. De ljusa säckskurade tegelfasaderna och volymerna tar upp landskapet och västerljuset. På ett lekfullt sätt används också de olika vinklar som ges i kvartersformen. Här bildas små trygga inre vrår vid uteplatserna, och intressanta utkiksplatser i burspråk och hörnlägen.

Mariastadens parkkaraktär tas upp i zonen mellan kvarter och gata norr om kvarteret, då de nya byggnadsvolymerna kliver in ett steg och ger plats till grönska och konst, och till kvarterets lilla entréplats i nordost som bjuder in till det inre solbelysta gårdsrummet.
Det inre gårdsrummet präglas av den centrala gröna mattan med strikt spaljé-tak som solskydd för festdukning och sandlådelek, uteplatser för bottenvåningens bostäder som är mjukt inramade av växtlighet och har golv av marktegel, och tegelmurar i kvarterets gränser som tar hand om nivåskillnaderna i sluttningen.

De flesta bostäderna får gavellägen med ljus från flera håll och generösa utblickar ut mot landskapet, takterrasserna mot söder och väster bildar högt upplyfta utkikshyllor. De fyra radhusen ger kvarteret en småskalighet och tar hand om mötet med den mindre gatan i väster. Radhusens trappor och upplyfta små altaner blir ytterligare en variant av bostadskvalité i stadens kant.

Projekttyp
Fakta
Team:
Sonia Andersson (tjänstledig), Helene Sandgren, Karin Larsson, Hanne Nilsson, Emma B Jones, Mae Rickardsson (handläggare), Kajsa Berntzon
Foto/illustration:
Åsa Samuelsson
År
Pågående