">In english

Kvarteret Pionen

Ystad Trädgårdsstad, Ystad

Nyréns Arkitektkontor har gestaltat Kvarteret Pionen, det centrala kvarteret i den första etappen i Ystad Trädgårdsstad, en ny stadsdel i Ystad där den gamla plantskolan tidigare legat. Temat i stadsdelen är en nytolkning av begreppet trädgårdsstad med stort fokus på hållbar arkitektur och gröna kvalitéer, och med stora delar av plantskolans unika växter bevarade.

Läs mer

Vårt kvarter innehåller 22 radhus vilka ramar in en gemensam gård. Visionen för kvarteret är att skapa framtidens bostäder med plats för hållbart vardagsliv: odling i små privata trädgårdstäppor, fest och större odlingsprojekt i gemensamt växthus, vila och utsikt från takterrasserna – ut över det lilla gemensamma gårdsrummet, och ut över stadens siluett där också havets blänk kan anas i söder.

Kvarterets bebyggelse får en grön ram ut mot gatorna, en bokplantering formad till häckar och gröna entréportar vilka leder in till in till bostädernas förgårdsmark och huvudentréer. Här kan cykel och bil samsas, och sittbänk och odlingslådor stå tryggt. Här bildar spaljé och balkong ramar för entréer, och samtidigt blir de ett stöd för clematis, pipranka eller kanske doftande kaprifol.

Bostäderna är utformade som gatuhus i tegel, två till tre våningar höga. För hållbar arkitektonisk identitet vill vi fånga teglets möjligheter, inspireras av Ystads historia och samtidigt tänka nytt både i detalj och i materialets förnyelse. Teglet varieras med inslag av mönstermurning, även inre nischer till fönster och dörrar muras, teglet får en varm ljus ton med inslag av mörkare mera brända detaljer. Komplementfärg blir en mörkare grön ton för fönster, dörrar och räcken.

Projektet är resultatet av en vunnen markanvisning i Ystad med SHH bostad som beställare. I projektet har kontorets arkitekter och landskapsarkitekter samarbetat kring en helhetsgestaltning av kvarteret. Byggstart hösten 2018.

Projekttyp
Fakta
Team:
Sonia Andersson, Helene Sandgren, Karin Larsson, Hanne Nilsson, Emma B Jones
Visualisering:
Visualisera Arkitektur AB
År
Pågående