">In english

Kvarteren Gymnastiken och Flustret

Uppsala

Flustret och Svettis ligger i ett levande och brokigt stadsområde med många historiska lager. Här fi nns arkitektur och stadsrum från fl era århundraden. Det är 1500-talsslottet som en magnifik fond uppe på Kasåsen, det är Svandammen vid åsens fot, 1800-talets badanläggning i snickarglädje på Sjukhusgatan, schweizeriet Flustret med tinnar och torn och pumphuset med sin ingenjörsmässiga nyklassicism. Här finns till sist också 1900-talets Svettis med sin kraftfulla jugendstil och den böljande stadsträdgården.

Området karaktäriseras av byggnader från olika tider med egna starka uttryck. Det är denna tradition vi inspireras av och vill fortsätta med. Vi vill bygga med stolthet och tillföra platsen och Uppsala en ny stark personlighet.

Läs mer

Vårt förslag utgår från att Stadsträdgården går hela vägen fram till Munkgatan. Dagens trånga passager vidgas och låter parken leta sig fram mellan husen och omfamna hela Svandammen. Barriärer, utströdda parkeringsplatser, mörka skrymslen och baksidor tas bort och lämnar plats åt grönska, prunkande planteringar, vackra träd och sköna sittplatser. Från att ha legat bakom Flustret, Svettis och tennishallen flyttar Stadsträdgården fram och blir det gröna sammanhang i vilket byggnader, platser, torg och damm befinner sig i.

Utifrån denna vision gestaltas tävlingsområdet enligt principen hus i trädgård snarare än som en bit kvartersstad. Som hus i trädgård kan vardera byggnad få tillräckligt mycket egen plats att landa på för att både vara starka individer och delar i parken.

År
2013