">In english

Kvarnholmen i Nacka

Omvandling av industrimiljö

Kvarnholmen i Nacka är en unik plats där f.d. industrimiljö just nu utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder och verksamheter. Vårt uppdrag omfattar utredningar i planskede, omvandling av f.d. industrifastigheter till kontor och bostäder, nyproduktion av bostäder samt landskapsplanering och antikvariska utredningar.

Läs mer

Industriområdet på Kvarnholmen är en av de första och viktigaste funktionalistiska industrianläggningarna i Sverige och miljön ger en unik inblick i industrihistorisk utveckling. Områdets dramatiska topografi, närliggande naturmark och utsikt över stad och skärgård skapar speciella förutsättningar. I vårt arbete har vi tagit fasta på de egenskaper som är karaktäristiska för området och betonat dem i den nya bebyggelsen.

På Kvarnholmens norra strand har vi ritat tre flerbostadshus åt JM. 54 lägenheter är nu klara. Husen är utförda i mörkt tegel och har ett tvåvåningsmotiv i de indragna balkongerna mot vattnet. Skalan anknyter till Kvarnholmens industriella skala och de nya bostäderna underordnar sig de befintliga byggnaderna genom materialval och kulör mot vattnet, samt storlek och placering på kajen. Mot söder är fasaderna i ljusgrå puts och här finns en upphöjd gård.

På Kvarnholmen södra platå finns sedan industritiden arbetarbostäder som nu kompletteras med nya bostäder som förstärker riktningen hos äldre bebyggelse. Den befintliga vägen dras vidare i en slinga och möjliggör utökad busstrafik. Kajen bevarar sin industriella karaktär men får en ordentlig upprustning med nya funktioner.

Projekttyp
Fakta
Kund
Kvarnholmens utvecklings AB
Adress
Kvarnholmen, Nacka
Foton
Anders Fredriksén, Mikael Olsson, Cia Stiernstedt
År
2012