">In english

Kv Vårdaren

Vård- och omsorgsboende

Vi har utvecklat ett förslag för äldreboende för Bostadsstiftelsen platen i Motala. Projektet ligger till grund för detaljplan. Kring en gemensam gård ligger mindre byggnadsvolymer som tillsammans skapar en helhet. Byggnaderna innehåller 55+ boende, trygghetsboende samt gemensamhetsanläggning med restaurang, service mm.

Anläggningen kan även kopplas till de befintliga byggnaderna i området för att skapa en större enhet. på bottenvåningen finns allmäna ytor som allaktivitetsrum, restaurang, kök, personalrum, paviljong och spaavdelning. En inglasad gång förbinder de olika husen i bottenvåningen med lägenheterna. Angöring till +55boendet sker via en lobby. Där finns ett litet bibliotek, datahörna mm. Från lobbyn når man trapphusen och de övriga delarna, genom den glasade gången.

Byggnaderna trappar sig från fyra våningar till två våningar. På gården finns ett växthus med möjlioghet till odling. I anslutning till trygghetsboendet entré finns också gästparkering samt nedfart till garage. Husen är tänkta i varm gul puts med inslag av trä och vitt. Antal lägenheter: 34 st.

 

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Antal bostäder
55+ boende, trygghetsboende samt gemensamhetsanläggning med restaurang, service mm.
År
2009
Kontaktperson