">In english

Kv. Tranbodarne 11, Slussen

Den ursprungliga byggnaden innehöll kontor, butiker och bostäder för Kooperativa Förbundet. Det ritades av arkitekt G. Wickman och uppfördes mellan 1909 och 1912. Byggnaden uppfördes i platsgjuten, armerad betong i elva våningar. Under 1920-talet genomgick byggnaden en invändig ombyggnad. År 1936 gjordes en omfattande om- och tillbyggnad efter ritningar av E. Sundahl och O. Thunström då bland annat den nya Katarinahissen uppfördes samt nya påbyggnader gjordes mot Slussen och Stadsgården.

Läs mer

Kvarteret är utformat som en kamlösning med högre inramade byggnadsvolymer i nio
våningar och lägre innergårdar mot norr. På taket anlades några år senare en vacker trädgård ritad av landskapsarkitekt Ulla Bodorff. Byggnaden är klassad som särskilt en värdefull kulturhistorisk byggnad.

Mellan 1996 till 2005 har byggnaden genomgått en total ombyggnad avseende fasader, planlösningar, ytskikt och teknik. För att få effektivare ytor, bättre planlösningar och säkrare brandutrymning tillskapades mitt i byggnaden en stor överglasad ljusgård och förbindelsegångar i flera våningar, som band samman de olika byggnadsdelarna med varandra. På takterrassen tillskapades nya glasade byggnadsvolymer för samvaro, vilket gav byggnaden ett värdefullt tillskott. Takterrassens trädgård byggdes om och anpassades till de nya takbyggnaderna.

 

Ansvariga arkitekter  Kerstin Bernow, Anders Pyk
Ansvarig landskapsarkitekt Bengt Isling
Byggnadsantikvarie  Claes Reichmann
Medarbetare  Paulina Berglund (handl.), Tor-Leif Falk , Solveig Lorenzén,    Lars Claesson, Lars Gauffin, Anita Bökman, Per Axelsson

Projekttyp
År
2000