">In english

Kv. Spektern, Stockholm

Ombyggnad till kontor

Första steget i förnyelseprocessen av de två husdelarna A och B omfattade all fastighetsgemensam ventilation. Nya fläktrum byggdes under mark separat för hus A och hus B.

Kanaler drogs från nya intag på tak ner till källarplanet. Tidigare tekniska utrymmen friställdes för uthyrningsändamål i bägge huskropparna. I hus A frigjordes hela våningsplan 8 utmed Hamngatan – det före detta fläktrummet som dessutom entresolerades – till vilket sedan kunde fogas en takterrass vänd mot söder. Ny fasad anpassades till den befintliga takvåningens plåtfalsindelning. Allt fasadglas i hus A förnyades av klimatskäl. Samtidigt genomfördes ändringar av gatuplanets arkitektur där utomhusyta inkorporerades genom försiktigt ansluten profillös glasarkitektur.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Ansvarig arkitekt
Anders Pyk
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Medarbetare
Tomas Lewan, Alf Högberg, Karin Broms, Anders Henningson, Alexis von Dönhoff, Fredrik Ludvigsson, Maria Karatsaido
Fotograf
Max Plunger
År
2005
Kontaktperson