">In english

Kv. Salongen Bo 01, Malmö

Bostäder, nybyggnad

Projektets gestaltning tar sin utgångspunkt i platsen och läget; mot kajen och havet. Huset  bejakar utsikt och dagsljus och skyddar den innanförliggande solbelysta gården. Mot den inre gränden avgränsas gården av ett långt gårdshus. För att klara det utsatta läget är fasaderna i tegel – ljusgult mot kajen och mustigt rött mot gården. Fönsterpartierna är utförda i ek och taken är gröna, sedumbelagda.

Läs mer

Kajhuset är uppbyggt kring ett ljust trapphus med utsikt över sundet. I entréplanet finns lokaler mot kajpromenaden och i de övre planen finns två lägenheter per trapplan. Bostäderna har utformats med naturmaterial för skönhet och slitstyrka. Alla lägenheter har balkong eller terrass både mot havet och eftermiddagssolen, samt mot den skyddade gården och förmiddagssolen. Varje rum, även badrummet, har utgång till balkong eller takterrass.
Lägenheterna en trappa upp kan kopplas till lokalerna i entréplanet som etagelägenheter, vilket ger möjlighet att kombinera arbete och boende.

Överst i kajhuset finns två stora etagelägenheter med flera balkonger och takterrasser. En tredje lägenhetstyp finns i gårdshuset som är uppbyggt som ett radhus med tre små markbostäder. Dessa har entré från en privat liten förgård mot gårdssidan. Bostaden har ett stort högt rum med ett övre sov- och arbetsloft. Under loftet finns bad och kök. Gårdshuset kan också nyttjas som ateljé eller arbetslokal.

Gården är bostädernas gemensamma oas, avskärmad från grannfastigheterna med tegelmurar. Den är uppbyggd kring en nedsänkt gräsyta, omgiven av en stor pergola med rik växtlighet och smala kanaler med rinnande vatten. Bostädernas parkering är förlagd under kajhuset och nås via husets trappa och hiss.

Projekttyp
Fakta
Ansvarig arkitekt
Johan Nyrén
Ansvarig landskapsarkitekt
Bengt Isling
Team
Jacob Almberg, Ingela Näslund
Fotograf
Åke E:son Lindman
År
2001
Kontaktperson