">In english

Kv. Maren, Hammarby Sjöstad

Bostäder, nybyggnad

Alla lägenheter har vattenutsikt längs parkstråket, tvärgatan och mellan punkthusen utmed Sickla Kanalgata. Veckade fasader med balkong och burspråk förstärker utblicksmöjligheter och fångar ljuset. Den gröna gården har en stor öppning med utsikt mot vattnet. Fasaderna är putsade i mustiga gula kulörer med vita indragna takvåningar. Snickerierna är gjorda med sulad ek i fasad. I terrassplanen ligger större lägenheter och mot parkstråket finns etagelägenheter med takterrass åt två håll.

Läs mer

Gården i kvarteret är belagd med smågatsten kring en gräsmatta och sittplats med lek, som infattas av en bokhäck och en rad prydnadsaplar samt  en stor lönn. Bottenvåningarnas lägenheter har uteplatser omgärdade av ligusterhäckar.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Ansvarig arkitekt
Johan Nyrén
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Medarbetare
Erik Hovlin, Minna Tammisto, Jens Almström, Olla Ahlborg, Susanna Juhlin-Glembrandt, Karin Broms, Nina Rydén, Staffan Hillberg Glembrandt, Björn Wiklander, Liz Svedenius, Kristina Jonasson
År
2002
Kontaktperson