">In english

Kv Liraren - Stadsliv i Nya Råsunda

På platsen där Råsunda fotbollsstadion låg tidigare byggs och planeras det nya bostadsmiljöer. Kv Klacken är det första, och Kv Liraren är det andra av de två nya bostadskvarteren. Bostadskvarteren, ett nytt kontorshus samt ett nytt torgstråk tillför liv och rörelse i området och helheten blir en naturlig länk mellan Solna centrum och gamla Råsunda stenstad.

Läs mer

Kv Lirarens utformning är tänkt att vara inspirerad av det gamla Råsunda och att ha en stadsmässig karaktär. I dagsläget är en förslagshandling framtagen på ca 400 lägenheter, samt ett garage under gården. Den gröna bostadsgården är något upphöjd från gatan och nås via bostädernas trapphus och via trappor eller portik från de omgärdande gatorna. I gatuplan placeras bostädernas entréer, bostadskomplement, entréer till underliggande garage samt lokaler för publik verksamhet.

Bostäderna är tänkta i varierande storlekar med tyngdpunkt på lite mindre lägenheter. De flesta har balkong eller uteplats mot gård samt planlösningar med öppna samband mellan kök och vardagsrum. Kvarteret är tänkt att delas upp i fyra stycken bostadsrättsföreningar med delvis egna gröna gårdsrum som är sammanknutna centralt i en gemensam lek/vistelseyta.

En Förslagshandling är framtagen 2018.

Läs mer om de andra delprojekten - Kvarteret Klacken och Kvarteret Hörnan.

Projekttyp
Fakta
Team:
Minna Tammisto, Staffan Hillberg(ansvariga A), Alva Hult, Delia Raileanu, Maite Sanchez, Aaron Nyrén (A), Per Sundberg(BI) Lovisa Säretun, Rebecca Deutch(LA)