">In english

Kv. Knallen, Hammarby Sjöstad

Bostäder och affärslokaler, nybyggnad

Kvarteret Knallen är en del av Sickla kaj i Hammarby Sjöstad. På området bedrevs tidigare hamn - och lättare industriverksamhet. Kvarteret Knallen visar upp två olika sidor. Mot den breda esplanaden har byggnaderna en stadsmässig uppsyn och en två våningar hög sockel med butiker och lokaler. Mot Kölna-gatan och Sjöstadsparterren utmärks fasaderna av de många burspråken och balkongerna, vinklade mot vattnet. Den långa ljusa huskroppen sträcker sig ner mot färjestationen. Läget är centralt, nära till både färja, tvärbana, och den nya Lumaparken.
 

Läs mer

Byggnaderna har stora inglasade öppningar mellan huskropparna för att släppa in sol och himmelsljus till den gröna gården innanför. Ett fyravånings gårdshus ansluter till Sjöstadsparterren och parken mot vattnet. Den stora bostadsgården har utformats med parallella rader av klippta avenbokshäckar och strama ytor av betongplattor, gräs eller grus för att ge ett ramverk åt gårdens olika funktioner. Strukturen är vald för att betona sambandet med Hammarby sjö. En grupp robiniaträd markerar gårdens mittpunkt. Gårdens terrassering ner mot Kanalgatan har medgett ett till stora delar öppet system för dagvattenhantering. Sjöstadsparterren med omgivande kvarter, kvarteret Knallen, kvarteret Revet med flera, erhöll Kasper Sahlinpriset 2006.

Projekttyp
Fakta
Ansvarig arkitekt
Dag Cavallius
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Medarbetare
Monica Wahlin Nyrén, Anna-Karin Fallan, Gunilla Stenberg, Ylva Bäckström, Anna Roos, Tony Rydh, Marja Gisselberg, Per Axelsson, Ingela Näslund, Anders Henningsson, Mansour Baghchesara
År
2002
Kontaktperson