">In english

Kv Beridarebanan

bostäder i centrala Stockholm

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Beställare
Ramsbury AB
Byggentreprenör
NCC Construction Sverige AB
Foto
Sten Jansin
År
2008 - 2009