">In english

Koolkajen Inre Hamnen

Norrköping

Nyréns Arkitektkontors förslag Koolkajen vann första pris i tävlingen för parker och kaj i Inre hamnen. Förslaget kommer att ligga till grund för kajpromenaden och parken med ett bad i Inre hamnen i Norrköping. Norrköping i Östergötland är platsen där Motala Ström rinner ut i Östersjön efter vattenfallen genom staden. Fallen gav energi som var orsaken till att Norrköping tidigt blev en av Sveriges största städer med en naturlig och isfri hamn där vattnet fortfarande var strömt.

Läs mer

 

1. Illustrationsplan: Förslaget består av en kaj och en park. Kajen är linjärt strukturerad med tillägg ute i det strömmande vattnet av flytbryggor och andra konstruktioner av trä. Parken bryter av med ett inre grönt rum.

2. Kajen mot öster. 
Den historiska kajkanten behålls. Kajen struktureras i olika stråk med olika funktioner; shared space med bilar som angör bostäderna, cykelbana, vistelseytor, grönska och ett stråk med återanvända betongelement från en legal graffitivägg.

3. Parken.
En liten park är områdets gröna oas. Omgiven av vatten med ett strandbad som vänder sig mot en av de kanaler med lugnare vatten som grävs ut när den nya bebyggelsen kommer.

4 Badet och restaurangbyggnaden
Där kajen ändrar riktning och möter parken ska en ny gångbro byggas. I denna skärningspunkt ligger områdets viktigaste plats där ett bad anläggs på flytbryggor. Med hjälp av flytbryggorna kan Strömmens strömmande vatten användas för bad på ett säkert sätt. Plats finns för en bastu och gradänger för solbad. Restaurangbyggnadens tak används som solplats vänd mot kvällssolen.

Norrköping som så många andra av Europas städer förändras idag från industristad till kunskapsstad med en befolkning som efterfrågar rekreation och nöjen i centrala lägen. Antalet barnfamiljer ökar i centrum vilket ställer större krav på lekplatser, tillgänglighet och trygga miljöer. Norrköping vill utvecklas som turistdestination och sommarstad för invånarna. Nyréns har i tävlingen sökt skapa nya offentliga rum som svarar mot dessa förändringar. Utgångspunkten är att komma närmare Strömmen och använda det unika vattendraget på olika sätt.
Samtidigt pågår arbetet med detaljplan för utvecklingen av den nya stadsdelen som ska byggas när hamnen flyttar längre ut i Östersjön till Bråviken. En viktig del av området kommer att vara de gemensamma platserna; kajerna, parkerna och badet. För att göra dessa områden så bra som möjligt bjöd Norrköpings kommun vintern 2016 in till en projekttävling. Uppdraget var att illustrera och förklara hur parker, kajer, bryggor och bad i området skulle utformas. Övriga inbjudna var A&J Landskapsarkitekter, som tilldelats andra priset med sitt förslag Bygga brygga, Kristine Jensens Tegnestue och FOJAB arkitekter.


Ur juryns motivering:
”Med ett genomtänkt och innehållsrikt förslag målar Koolkajen upp en bild av Inre hamnen som en ny urban och livskraftig stadsdel. Förslagsställaren har på ett finstämt sätt tagit in platsen och dess detaljer för att skapa ett förslag som fångar Inre hamnens karaktär och tar den till en ny nivå. Kajen som i sitt uttryck flörtar med en strandpromenad i Los Angeles, erbjuder en mängd aktiviteter, olika typer av platser, en livfull brokighet och rymmer något för alla. Brygglandskapet adderar ytterligare en struktur och bryter ned det storskaliga kajrummet till en mänsklig nivå med sina olika rumsbildningar.”

 

Projekttyp
Fakta
Ansvariga landskapsarkitekter
Daniel Ericsson, Bengt Isling
Ansvarig arkitekt
Marcus Abrahamsson
Ljusdesign
Nicolas Philip
Team övriga
Andreu Taberner (visualisering), Caroline Almqvist
År
Pågående
Kontaktperson