">In english

Komedianten

Kulturhus, bibliotek och konsthall i Varberg

År 2008 vann Nyréns Arkitektkontor tävlingen gällande om- och tillbyggnad av Varbergs Huvudbibliotek. Av det ursprungliga biblioteket och teatern har vi varit med och skapat ett dynamiskt kulturhus med konsthall, kafé och barnteater.

Läs mer


Vår uppgift var att skapa ett kulturhus där bibliotek, konst och teater länkas till varandra med kafé, tillfälliga utställningar och kommunikationer som nav. Den ursprungliga biblioteksbyggnadens fasad av betongelement har sparats och kompletterats med en påbyggnad som har fasader av cederträ och glas. Påbyggnadens fasader är utvikta och ger kulturhuset en starkare närvaro i stadsrummet. Konstruktivt hänger den utkragade husdelen, en träkonstruktion, med dragstag från taket innanför glasväggen.

Ett fönster mot Kungsgatan markerar kulturhusets entré mot staden. Rampen upp till entrén har gjorts överordnad och vänd mot Kungsgatan.
Rörelseriktningen in i huset går på diagonalen mot en inre ljusgård där huvudtrappen till bibliotekets boksamlingar är placerad. Biblioteket har tre publika plan och ett centralt kulturtorg i entréplanet som rymmer barnavdelning, tillfälliga utställningar och tidskrifter. Den påbyggda våningen är utformad som ett klassiskt bibliotek med boksamlingar och läsplatser längs fasaderna. Här ligger också konsthallen som har vacker ljusföring genom norrfönster och taklanterniner som ger det rektangulära rummet en tredelning.

Nybyggnad ca 1500 m2.
Ombyggnad ca 3000 m2 inklusive Varberg Teater

Fakta
Foto
Max Plunger
Inredningsarkitekter
Eva Nyberg, Oskar Pyk
Arkitekt
Lars Gauffin
År
2012