">In english

Koggen 2, Västra Hamnen i Malmö

Under hösten 2012 och 2013 uppförs nya bostäder och lokaler vid Östra varvsgatan i Malmö. Kvarteret kommer att ingå som ett bostadskvarter av flera i det nyetablerade området Fullriggaren, som tidigare varit en del av det gamla varvsområdet i Malmö. I angränsning till bostäderna anläggs   parker  i varierande storlek samt gröna stråk för cyklar och gående. Längs Östra varvsgatan kommer det att planteras träd i form av en allé. Malmö högskola, Skåne dansteater och Media gymnasiet blir närmaste grannar.

Läs mer

Byggnaden med sin u-form bildar en skyddad gård mot sydväst som delas med grannfastigheten.  Den ligger skyddad mot väder och vind samt trafiken från Östra varvsgatan. Alla lägenheter har egna balkonger eller uteplatser samt gemensam uteplats på gården.  Kvarteret varierar i höjd från sex våningar till fyra med markerade hörn i sex våningar samt två butikslokaler i bottenvåningen. Mot Östra varvsgatan och Klippergatan är fasaderna av svartbrunt tegel och mot Slupens gränd och gården är den av ljus och svartbrun puts. De varierade höjderna som delar in volymen förstärks av de olika materialen.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Antal Lägenheter
49
Ansvarig arkitekt
Helene Sandgren
Typ av lägenheter
Hyresrätter
Fotograf
Martin Palvén
År
2013