">In english

Klädd till fest vinnande tävlingsbidrag i Katrineholm

Ett rationellt hus i skimrande festkläder står som vinnare i arkitekttävlingen för Stortorget i Katrineholm där hela 135 bidrag tävlade om torghusets nya utformning. Det vinnande förslaget "Klädd till fest" har småstadens kvalitéer och visar upp sin skönhet i all enkelhet enligt samhällsbyggnadsförvaltningens chef och tävlingsjuryns ordförande Lars Hågbrandt.

Läs mer

Katrineholms karaktäristiska miljö med en blandad bebyggelse från olika tider har varit en avgörande utgångspunkt för förslaget. Det nya torghuset anpassar sig till dagens situation och historia men pekar mot framtiden. Ett sadeltak sänker skalan åt bägge håll och växthuset bryter upp volymen för att samspela med torgets befintliga bebyggelse.Samtidigt sticker det nya torghuset ut genom sin guldglänsande festklädsel. Detta skimrande skal tar vara på ljusets skiftningar och annonserar sig tydligt åt alla håll. Vårt fokus har legat på att skapa riktigt fina och välgenomtänkta lägenheter utan bullerstörningar och med ljus från flera håll.

Det vinnande förslaget är utformat av Andreas Bengtsson, Anna Carlsson och Johanna Enhörning och färdigställdes innan Anna och Johanna påbörjade sin anställning på Nyréns Arkitektkontor i Malmö.

Tävlingsjuryns motivering:

"Förslaget skapar stadga och lugn i torgrummet, med en balanserad skala och definition som kan passa den mindre staden och platsen väl. Klädd till fest är tydligt igenkännbart som "hus" vad gäller proportionering och fasadgestaltning, vilket skapar trygghet och förankring och borgar för acceptans och realisering. Klädd till fest har utformats på ett inlevelsefullt sätt som klarar av att anpassa sig till stadens skala och ändå tillföra något nytt."

Läs om projektet i Arkitekten!

Projekttyp
Kompetens
År
2014