">In english

Kista torg, Stockholm

En bärande tanke med förslaget är att placera träd kring torget utifrån motivet att skapa ett mer harmoniskt rum. De arkitektoniskt formade träden kan binda samman den splittrade husarkitekturen kring torget. Torgets funktioner med uteserveringar, torghandel och entréer blir redigare och enklare. Den centrala delen av torget lutar jämnt ner mot gallerians entré. Den övre och nedre delen är planare. En vattenanläggning med två dammar och en ränna förläggs framför trappanläggningen. Vattnet manifesterar torgets nya tydliga lutningsförhållanden.

Projekttyp
Fakta
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Medarbetare
Jakob Almberg, Pia Eriksson, Magdalena Franciskovic, Ingela Näslund
År
2002
Kontaktperson