">In english

Karlbergs slott

Invändiga ombyggnader

Karlbergs slott uppfördes ursprungligen på 1640-talet för riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. På 1670-talet lät Magnus Gabriel de la Gardie bygga ut anläggningen med flyglar mot trädgården och vattnet. Vid reduktionen 1680 blev Karlberg ett kungligt slott. På 1790-talet påbörjades ombyggnaden till kadettskola (Kungliga krigsakademien), en funktion som slottet har än idag under namnet Militärhögskolan Karlberg. Slottet med omgivning är statligt byggnadsminne.

Läs mer

Byggnadens ventilation var förbrukad i början av tvåtusentalet och användarförbud hotade. Det ursprungliga självdraget hade byggts bort under 1900-talet och den mekaniska frånluftsventilationen förslog inte för alla personer som arbetar och undervisas i lokalerna. De nya ventilationsdragningarna utfördes med minsta möjliga ingrepp i den gamla stommen.

I samband med den tekniska förnyelsen av ventilationen utfördes även en rad andra åtgärder som berörde belysning och måleri.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Arkitekter:
T. Lewan, Nyréns M. Lantzourakis, AIX
Antikvarie:
Anna Birath
Bilder:
Åke E:son Lindman
År
2006, 2008 - 2009
Kontaktperson