">In english

Kalvhagen, Södra kajen och Strömsholmen

Norrköping förändras från industristad till kunskapsstad med en befolkning som efterfrågar rekreation och nöjen i centrala lägen. Antalet barnfamiljer ökar i centrum vilket ställer större krav på lekplatser, tillgänglighet och trygga miljöer. Norrköping vill utvecklas som turistdestination och sommarstad för invånarna. I programarbetet för Södra kajen har vi sökt skapa nya offentliga rum som svarar mot dessa ambitioner.

Läs mer

Utgångspunkten med ett starkt tema och tydligt gestaltningsgrepp är genomgående från de stora dragen till de små detaljerna. Förslaget har en enkel struktur som bygger på rumsligheterna kring strömmen med oväntade inslag av påbyggnader på bryggor, paviljonger och häckar som kan anspela på det historiska hamnläget med sin föränderliga och röriga verksamhet. Målet är både ett händelserikt urbant gytter och ett generellt, flexibelt och användbart rum. Inte Norrköpings finrum med guldknopp utan dess vardagsrum med anspelningar på industrihistorien, hamnen och med en robust och lekfull känsla.
Den minskade trafiken på Hamngatan ger plats för folkliv. Kalvhagen med sina stora uppvuxna träd blir en lekplats med trädkojor och gräsmattor.

Verksamheterna på platsen ska givetvis finnas kvar. Det är t.ex. sportfisket med en fiskeklubb som är unik och roddklubben på Strömsholmen som vill utvecklas. Grands uteservering med stadens bästa kvällssol, en ny byggrätt på Strömsholmen med ett offentligt innehåll tillkommer och de tre nya paviljongerna med plats för caféer och restauranger gör detta till ett stråk med attraktionskraft både på dagen och på kvällen. Badet i strömmande vatten ligger centralt vid Strömsholmens västra udde och kommer att bli något särskilt för Norrköpingsborna och besökare från hela landet.

Vi har i programarbetet för Södra kajen, Kalvhagen och Strömsholmen sökt skapa nya offentliga rum som svarar mot Norrköpings kommuns ambitiösa vision för denna nya spännande stadsdel. Nya funktioner med attraktionskraft som lockar en blandning av människor till att uppleva stadens nya miljöer vid vattnet och som gör dem tillgängliga för alla.

Kallbadet och bryggmiljöerna är utgångspunkt i utformningen av det nya hotellet vid Strömsholmen. Se en kort film om hotellprojektet (arkitekt Codesign) här

Projekttyp
År
Pågående