">In english

Kallbadhus, Jönköping

Tävlingsförslag vid Vätterns strand

”Ebba” är vårt tävlingsförslag till ett nytt kallbadhus vid Vätterns västra strand, strax norr om centrala Jönköping. Ett värmande kallbadhus för alla ute på Vätterns vatten. Utgår från klimatet och platsens topografiska förutsättningar. En modern tolkning av Jönköpings byggnadstradition.

 

Läs mer

Platsanalys, hänsyn till områdets natur- och kulturmiljö

Idén med ett kallbadhus, som vi tolkar det, utgår från att besökarna ska få en sinnlig upplevelse av naturen som den är, både kall och varm, alltid föränderlig. Full av kraft och  förutsättningen för vår existens. Placeringen vid Strandängen ger en sällsynt naturupplevelse från sluten skog till öppen sjö. Besökare kommer in från entréplatsen där bilen och cykeln lämnas åt sidan. Där börjar en promenad genom strandskogen på en väl belyst gångväg. Strandskogen kan i princip lämnas orörd med höga träd och buskträd. Alla stora skyddsvärda träd sparas men en del buskage i ögonhöjd tas bort för att öka tryggheten. Man anar byggnaden alltmer ju längre ut man kommer. Två platser på vägen skapas med element som tar upp byggnadens arkitektur för att höja förväntningarna. Hela rörelsen sker nedåt med en tillgänglig promenad. Vid bron svänger promenaden svagt. När man kliver ut på bron syns hela kallbadhuset snett från ovan. Bron blir raskt allt högre när marken viker undan och promenaden fortsätter nedåt. Byggnaden med bastu och omklädning ligger norr om rörelsens riktning och man kan se över däcket genom och förbi mot Vätterns östra strand med Huskvarnabergen uppstickande bakom.

Vätterns dalgång är i huvudsak nordsydlig och Strandängen ligger på den västra stranden som har morgonsol. Genom byggnadens placering vänds det samlande Däcket mot söder. Den över 12 mil långa utsikten mot norr, mot horisonten är belöningen när man kommer till bastun. Kallbadhuset placeras så långt ut det går inom tävlingsområdet för att få så mycket kvällssol som möjligt. Den sena kvällssolen tas omhand i den uppglasade loungen. Genom att placera kallbadhuset långt åt öster ökar också vattendjupet alltmer. Ändå blir det i ”Ebba” inte mycket mer än 2 meters vattendjup. Det lämpar sig alltså inte för att dyka från Däcket. Grunda dyk från flytbryggan kan istället vara möjliga. Funktion, form och konstruktion i förening. Kallbadhuset är en utveckling av Jönköpings traditionella sätt att bygga båthus och enkla bryggor av trä som sticker rakt ut i Vättern.

Tävlingen var en inbjudan utlyst av fastighetsbolagen Vätterhem och Tosito i samarbete.

Arbetsgrupp: Bengt Isling, Måns Kärnekull, Sofi Unnersjö och Andreu Taberner. 

Fakta
Visualisering
Nyréns Arkitektkontor
År
2019
Kontaktperson