">In english

Intrum Justitias huvudkontor

Stockholm

Atlas Copcos industriområde i Sickla har sedan några år förvandlats till en modern mötesplats för handel, kontor, undervisning och lokaler för kultur och annan service. Gamla fabriksbyggnader har fyllts med nytt innehåll och en del nya byggnader har tillkommit. Ett av dessa tillskott är Intrum Justitias huvudkontor. Det nya kontorshuset utgör en ny fond mot Sickla Industriväg och Värmdövägen i norr och omsluter tillsammans med de kringliggande byggnaderna ett nyanlagt torg med en konstnärligt utformad trappa i söder.

Läs mer

Huset som stod klart våren 2012 är ett kontorshus i sex våningar. Byggnaden har en total yta på
ca 7500 kvm varav Intrium Justitia hyr 6000 kvm. På gatuplanet huserar Urban Deli med
restaurang, butik samt tillhörande uteservering som vetter mot det nya torget.


Målsättningen med hela kvarteret har varit att återspegla Sicklas industriella arv men samtidigt
bygga ett modernt kontorshus med bra ljusförhållanden och fokus på hållbarhet. Byggnaden är
BREEAM-certifieriad, en certifiering som tar ett helhetsgrepp om byggnadens miljöavtryck, såväl
under byggnationen som i den kringliggande miljön. Bland annat har man installerat
ventilationsaggregat med en hög återvinningsgrad och mäter energi på flera platser i huset.
P.g.a. av Intrium Justitias känsliga kredithantering har extra hänsyn tagits till säkerhetskraven i
utformningen.


Husets fasad består av en kombination av tegel och glas. Tegelsfasaden består av ett tyskt tegel
med horisontella förband som gjutits in i husets betongelement. Detta för att dölja skarvarna
mellan de prefabricerade elementen och skapa en jämnare lugnare och mer gedigen fasad.
Fönstren ligger i band och förstärker horisontaliteten och visar på konstruktionen i byggnaden.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Beställare
Atrium Ljungberg
Fotograf
Jason Strong (interiörer) och Sten Jansin (exteriörer)
År
2013