">In english

Inre hamnen, Oskarshamn

Nyréns och Inre hamnen i Oskarshamn

2014 vann vi på Nyréns det parallella uppdraget om utformningen av Brädholmen och Skeppsbron inom Inre hamnen i Oskarshamn. Projektet, som utarbetats av arkitekterna Dag Cavallius och Åsa Samuelsson, blir sannolikt ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt någonsin. I det fortsatta arbetet har vi genomfört fördjupade studier av Brädholmen och Skeppsbrons utformning som underlag för kommunens planprogram och gestaltningsprogram. Vi har också tagit fram ett förslag på gestaltningen av de offentliga miljöerna i samarbete med landskapsarkitekt Bengt Isling. Målsättningen är att Inre Hamnen ska utvecklas till en modern och miljöprofilerad ny stadsdel. Här byggs bostäder och verksamheter som innebär att staden möter vattnet. Vår ambition är att skapa en småskalig och varierad stadsdel med influenser från det närliggande Besvärets träbebyggelse.

 

Läs mer

Brädholmen
Planförslaget för Brädholmen innehåller tio nya bostadskvarter och en stor publik byggnad i direkt anslutning till det nya torget. Kvartereren är uppbyggda för att medge en hög grad av flexibilitet och kan anpassas till olika byggnads- och bostadstyper Vi har tagit fasta på trätemat och planerat stadsdelen med övervägande trä i olika bearbetningar som fasadmaterial på stadsdelens byggnader. Stål, gjutjärn, gräs, sand och natursten är andra material som finns på kajer, gångfartsytor, Hamntorget och Skeppsbron.

Hamntorget
Oskarshamns nya torg på Brädholmen erbjuder ett nytt spännande stadsrum för alla oskarshamnsbor. Torget är förberett för en mängd funktioner över dygnet och året - uteserveringar, utescen, turistinformation, lekhörna och skridskoåkning på vintern etc. Här finns plats för konst -och teaterupplevelser och förutsättningar för att arrangera temamarknader. Sommartid njuter man av caféet längs Hamntorgets solsida. På vintern tar man varm choklad på samma café.

Stadsbadet
Det nya stadsbadet ligger mitt inne i Oskarshamn. Badet är uppbyggt med stora däck av trä och har nedsänkta bassänger - en stor för simning och simhopp och en grundare för barn. Med det nya stadsbadet kan man ordna spännande hopptävlingar och andra arrangemang. Vad sägs om ”badets dag” eller ”nattdopet”. Genom att ta vara på solenergi kan man värma bassängerna och därmed förlänga badsäsongen. I badets närhet, på Skeppsbron, planeras ett nytt ute-gym. För vinterbadarna finns ett särskilt kallbadhus med utsikt över Oskarshamns hamninlopp.

Skeppsbrokajen
Vi vill göra Skeppsbron till en ny lågfartsgata med en trafik som tar stor hänsyn till de gående och cyklandes villkor. Syftet är att minska dess karaktär av genomfartsled med lägre hastighet för bilarna än tidigare. Den nya Skeppsbrokajen ingår som en viktig del av ett större sammanhängande promenadstråk runt Inre Hamnen. Här ligger den nya Gästhamnen med plats för besökande båtar och särskild biluppställning för husbilar sommartid.

Miljöprofilen
Inre hamnen har en naturlig kajkaraktär med begränsade gröna ytor. Som kompensation finns en stor andel gröna tak och gröna bostadsgårdar. Gestaltningen av byggnadernas tak och deras användning kommer att få stor betydelse för stadsdelens arkitektoniska uttryck. Som ett led i kommunens fokus på förnybara energilösningar kommer en stor del tak kläs med solpaneler, andra tak kan bli en, för alla i huset boende, gemensamma takterrass där man kan man odla, umgås och njuta av utsikten. Just nu genomförs en idétävling kring innovativa energilösningar i det offentliga rummet.

Projekttyp
År
Pågående
Kontaktperson