">In english

Hotell i Älvsjö

Våren 2012 inbjöds vi att lämna förslag till utformning av ett nytt hotell i Älvsjö i ett parallellt uppdrag i Älvsjö Centrum. Den nya byggnaden skulle bli den första kontakten från norr med den nya bebyggelsen kring Älvsjö station och en syster/bror till det befintliga Rica Talk Hotell.

Läs mer

Tomten är bullerstörd och den nya byggnaden har behov av skyddsavstånd mot järnvägen i öster samt en påtagligt avsmalnade geometri .

Vi valde att dela upp byggnadens volym i fyra delar för att passa in anläggningen inom den avsmalnade tomten och för att samspela med befintliga och tillkommande byggnaders skala. Mot Götalandasvägens offentligt stadsrum ligger huvudentré och möjliga affärslokaler i gatans nivå. Mot järnvägen mellan hotellet och spårområdet finns en utomhusparkering och särskild ingång till hotellet.

Hotellet är organiserat kring tre ljusgårdar som var och en innehåller gångbryggor, hissar och trappor. De invändiga gårdarna har olika rumshöjder och bidrar till att förstärka bullerskyddet från järnvägen för lobby och de hotellrum som vetter mot gårdarna.

Planlösningen bygger på att de flesta hotellrum orienteras mot Götalandsvägen – den sida av kvarteret som är mest gynnsam ur bullersynpunkt. Övriga rum vetter mot grannvarteret i söder eller är vända mot någon av de inre ljusgårdarna. På lobbyplanet, en trappa över Götalandsvägen, ligger reception och gemensamma vistelseytor för hela hotellet.  Den inre miljön präglas av varma träklädda väggytor kring ljusgårdarna och golv av ljus sten eller betong i lobbyn.

Projekttyp
Fakta
Storlek
Ca 9980 kvm BTA och 153 hotellrum
År
2012
Kontaktperson