">In english

Kv Hörnan, Solna

ny kontorsbyggnad

Den nya kontorsbyggnaden ligger på det område som tidigare rymde Råsunda fotbollsstadion med ett centralt och strategiskt läge vid Frösundaleden och Solnavägen. Knappt två tredjedelar av byggnaden kommer att inrymma Telenor Sveriges nya huvudkontor.

Den övergripande gestaltningsidén är att ge fasaderna ett enhetligt uttryck med viss variation som lyfter fram den relativt komplexa byggnadsvolymen. Tanken är att skapa en tydlig, representativ och karaktärsfull byggnad som står stark i ett storskaligt sammanhang.

Läs mer

En stor ljusgård går igenom byggnadens nedre sju våningar med fasad mot sydost och utgör det centrala rummet för Telenors verksamhet. Trapphusen är placerade mot norrfasaden för att ge mesta möjliga flexibilitet på de öppna kontorsplanen. Strukturen möjliggör upp till fyra hyresgäster per våningsplan.

Fasaderna är uppbyggda av starka horisontaler som sveper runt hela byggnaden. Den kontrasterande vertikala delningen mellan dessa varieras mellan våningarna vilket ytterligare förstärker horisontaliteten. De våningshöga förtillverkade modulerna fästs till bjälklagskanterna. I fasad är bjälklagen markerade med en mörkgrå matt plåtprofil. Vertikala element är klädda med en glasprofil. Samma glas återkommer som fyllning på de indragna takvåningarna och på lågdelen mot söder.

Trapphusen tecknar sig i fasaden mot nordväst och här är glaspartierna maximerade för att rytmisera och skapa variation mot Garvis Carlssons gata. Samma motiv återfinns mot sydost vid den stora ljusgården samt i utrymningstrapphuset i byggnadens spets. Bottenvåningens sockel och täta delar är klädda med en ljusgrå granit, entrépartier är av rostfritt stål.

Taken är planerade att vara sedumbelagda. Det gäller fläktrummens tak såväl som de båda takvåningarna. De senare planeras dessutom för en solcellsanläggning på den högsta delen och en solfångaranläggning på den något lägre.

Kvarteret upptar en Byggnadsarea av ca 1940 m2 och omfattar ca 19000 ljus m2 BTA, huvudsakligen kontorslokaler.

Byggnaden projekteras för att klassificeras enligt BREEAM nivå ”Very Good”.

Projekttyp
Fakta
Inflyttning
2018
Illustration
Kalle Eliasson, E3D
År
Pågående