">In english

Helix & Innovationen

Stockholm

Stockholms stad har nu utvärderat förslagen till kvarteren Helix och Innovationen, tidigare benämnda Tors Torn. Fyra team tävlade om den åtråvärda uppgiften att skapa två nya märkesbyggnader i Stockholm och den nya Hagastaden, ett av dessa team var Atrium Ljungberg och Nyréns.

Läs mer

I vårt förslag har vi försökt skapa en ikonisk silhuett som sätter den nya Hagastaden på Stockholmskartan genom ett informellt och dynamiskt formspråk. Genom att arbeta med gröna rum vill vi bidra till den Stockholmska floran av parker och vattenrum.
Vi har tagit fasta på de nya tornens särskilda uppgift som ikoner och landmärken i den nya stadsväven och skapat en karaktäristisk silhuett som förändras när man rör sig I staden och som också skiftar med ljusets växlingar. Dynamiken går också igen i fasadernas uttryck där de horisontella banden av glaspartier och metallpaneler rör sig även i vertikalled. Materialen är få och enhetliga. Släktskapet byggnaderna emellan är tydligt i såväl volymsuppbyggnad, material och fasaduttryck trots att de till sitt innehåll är olika. Det är dock inga tvillingtorn, snarare syskon.

De många taken utnyttjas som gröna terrasser med olika biotopiska villkor beroende på höjd och väderstreck. Växtligheten skapar också bättre ljudklimat och luftkvalitet. Respektive byggnad har en större gård i anslutning till gemensamma funktioner.

Bostäderna är organiserade kring ett centralt atrium, där dagsljus, utblickar och kontakt inom lägenheten är särskilda kvaliteter. Detta atrium är inte bara vår lösning på bullerproblematiken. Det ger också möjlighet till odling samtidigt som det skapar genomblickar och möjligheter att öppna upp och låta rum växa ut i atriet.