">In english

Heliosparken, Hammarby Sjöstad

Det nya kvarteret Heliosparken gränsar till både Virkesvägen och Heliosgatan i Hammarby Sjöstad. Två aktiva gator med både industri- och kontorsfastigheter, belägna mellan Fryshuset och Kulturama, som är på väg att utvecklas vidare. Kvarteret domineras av en befintlig industribyggnad från 1940-talet. Det är en putsad stabil byggnad med höga våningshöjder. Vår idé är att skapa ett bostadskvarter som på ett intressant sätt samspelar med just industrikvarterens skala och systematik. Mot lokalgatan, shared space, tänker vi en något småskaligare karaktär. Kvarterens gårdar får mycket grönska med rum för rekreation, möten och avskildhet.

 

Läs mer

Vi vill med fasaderna mot gatorna göra en samtida uppgradering av den äldre industriarkitekturen och planera för en relativt strikt och grafiskt utformad byggnad. Garageinfart och portik i dubbel höjd mot Heliosgatan öppnar upp mot gården. Entrévåningen är uppglasad och rymmer lokaler längs både Heliosgatan och Virkesvägen. Materialet i sockelvåningen är grått tegel. Fasadens mellanvåningar, har mörk plåt i ytskiktet och vi har valt att planera för stora öppningar i dubbel höjd för de indragna generösa balkongerna mot söder. Materialet i den indragna balkongdelen är ljus puts och trä mot förrådet.  I de stora öppningarna har balkongfronterna glas med stjärn/spetsmönster. Tanken är spetsgardiner mot de tuffare fasadmaterialen.

Den lägre byggnaden från gathuset övergår sedan i grändens byggnad som i trappform sänker sig mot parken. Hela byggnaden är i okraröd puts. En tydligt markerad tvåvåningsskala kännetecknar i stort sett hela lokalgatan. Balkongfronterna av skivmaterial har en lägre öppnare del som ger variation och bättre utblick mot parken.

Den befintliga industribyggnaden från 1940-talet öppnas upp i entrévåningen mot Heliosgatan och mot Heliostorget med rejält stora fönsterpartier och entréer för både bostäder och verksamheter. Heliostorget har därmed möjlighet att få en utåtriktad verksamhet.
 

Projekttyp
Kompetens
År
Pågående