">In english

Vi ses på Heden!

Stadsutveckling

Vi kommer att ses på Heden nästa gång! Heden ska kännas som det självklara valet när du stämmer möte med någon i Göteborg, oavsett om du är i centrala staden tillfälligt på besök, där för att arbeta under dagen, roa dig under kvällen eller bor och växer upp i närheten. Heden ska vara vardagsrummet för alla, såväl Göteborgare som besökare – den naturliga mötesplatsen – som fungerar hela dygnet, hela året.

Läs mer

Nu har vi presenterat vårt bidrag i det parallella uppdraget om att utveckla Heden i Göteborg. Samtliga fem bidrag finns utställda på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg från lördagen den 7 december. Vårt team består av Nyréns Arkitektkontor med experter från Luger, Partille Cup, Nai Svefa, Iterio och Cemus. Projektet är ett inlämnat parallellt uppdrag på uppdrag av Göteborgs stad.

"Heden är en angelägenhet för hela Göteborg och med sin placering i regionens kärna har platsen betydelse för hela Västsverige. Väldigt många har en relation till Heden oavsett var i Göteborg man bor. Arbetet med att formulera hur platsen kan användas och se ut i framtiden har varit igång ett tag. De fem teamen upphandlades i juni i år och under hösten har de arbetat med att gestalta framtidens Heden. Det har gällt att lyfta platsens unika möjligheter i syfte att skapa en mötesplats som är fysiskt och socialt attraktivt för boende, besökare och verksamma. Heden berör alla och är viktig när vi skapar en nära storstad." Citat ur Göteborgs Stads beskrivning av det parallella uppdraget.

Läs mer i Göteborgs-Postens artikel

Läs mer i GTs artikel

Läs mer om alla förslag i Vårt Göteborg, Göteborgs Stads nyhetstidning

 

 

Projekttyp
Fakta
Beställare
Göteborgs Stad
År
2013