">In english

Havregrynskvarnen - Kvarnholmen

På uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB jobbar Nyréns med restaurering, rekonstruktion och verksamhetsanpassning av byggnadsminnesmärkta Havregrynskvarnen på Kvarnholmen.

Läs mer

Kooperativa Förbundets Havregrynskvarn ritades under 1927 av arkitekt Arthur von Schmalensee. Byggnaden uppfördes följande år vilket gör kvarnen till en av de allra tidigaste byggnadsverken uppförd i en funktionalistisk arkitektur i Sverige.

Byggnaden som stått tom sedan början av 1990-talet konstaterades vara i så dåligt skick att delar av konstruktionen med nödvändighet behövde rivas. Samtidigt har Havregrynskvarnen uppmärksammats som en av få kvarvarande exempel på en funktionalistisk industribyggnation från 1920-talet i Sverige. Länsstyrelsen tog 2016 det unika beslutet att både låta byggnadsminnesförklara Havregrynskvarnen och samtidigt bevilja rivningstillstånd för stora delar av byggnaden.

I samband med renovering och återuppbyggnad anpassas byggnaden varsamt för att rymma främst kontorsverksamhet. Originalfönstren av ihopsvetsade T-stål renoveras och förses med tunna isolerglas med lister av teak motsvarande ursprungliga glasningslister. Ett installationsgolv rymmer ventilation och eldragningar för att hålla det vackra balkrastret i taket fritt från installationer. Det förhöjda golvet gör att fönstrens bröstningshöjder kommer i en bättre nivå för utblickar. I sitt originalskick präglades de öppna våningsplanen av utrustning för havregrynsframställning, en utrustning som till viss del ska restaureras och återmonteras. I delar av bottenvåningen planeras en konferensdel med mötesrum för att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta hålla de övriga våningsplanens öppna planlösning lika ursprunglig rumsbildning.

Projekttyp
Fakta
Team:
Förstudie
Johan Forssman, Erik Salander
System- och bygghandlingar
Katarina Marteleur, Johan Söderberg, Hazhar Husseini, Andreas Säfwenberg, Molly Möller, Maite Sanchez, Veronica Feltre, Ebba Engelbrektson
Samtida foto
Sven Olof Ahlberg
Äldre foton
ArkDes
År
Pågående