">In english

Hallonbergens Bibliotek

Mitt i Hallonbergens centrumbyggnad ligger Biblioteket som vill vara en samlingsplats för framför allt Hallonbergens barn och ungdomar. Det var inte en stor mängd böcker vi skulle göra bra plats för utan uppdraget var att forma en attraktiv mötesplats i centrum. Det är en ganska alldaglig lokal med dålig tillgång på dagsljus. Vi valde att binda ihop lokalen med färg. Artificiellt ljus och färg formar lokalens stomme. I samarbete med en belysningskonsult lyfte vi taket några decimeter vid pelarna. Där en tidigare trappa sattes igen trollade vi med ljus så det känns betydligt rymligare. Där är nu tidningsavdelningen placerad.
Den varmblåa kulören binder ihop det stora rummets till en helhet. Ett nytt askgolv lades in och vi band ihop det med stora färgstarka yllemattor som vi formgav och Kasthall vävde. Basen är rött med ränder i olika kulörer och bredder.

Läs mer

Vi har skapat olika samlingspunkter med starka karaktärer. I mitten av bokhallen hänger stora genomsiktliga akrylplaststolar i kättingar från taket. Här kan du läsa ostört för dig själv eller gunga med stora mattor under fötterna. Det finns även grupper med soffor där ryggarna kan fällas upp så att det blir som ett omslutande rum. Vi hoppas alla skall kunna hitta sin favoritplats. Genomgående för möblerna är den blå kulören och kärleken till de små detaljerna.
Vid entrén möter en bardisk med kaffe och fåtöljer för tidningsläsning. Här finns också möjlighet att läsa all världens tidningar digitalt. På andra sidan finns utställningsytor för Information Sundbyberg. Det tysta rummet är grönt. Det lyser genom glaspartierna. Här finns också bibliotekets dagsljus.
Skyltarna blev lekfulla texter i folio på väggar och pelare.

 

 

 

Fakta
Arkitekt
Visby Arkitektgrupp
Foto
Gabriella Wachtmeister
Inredningsarkitekter
Karin Nyrén, Kristina Jentzen
År
2010