">In english

Hagstensgärdet

Uppgiften i det parallella uppdraget var att få fram förslag till utformning och gestaltning av ett framtida bostadsområde på fastigheten Hagstensgärdet 1:5, på den östra sidan av Vättern strax norr om Huskvarna/Jönköping med E4 i ryggen. Målet var att skapa ett attraktivt bostadsområde med storslagen utsikt över Vättern för så många av lägenheterna som möjligt, och i övrigt en god boendemiljö.

Läs mer

JM valde att jobba vidare med Nyréns förslag som underlag för fortsatt planarbete. Urklipp ur motiveringen: ”förslaget visar exempel på en modern och nyskapande arkitektur och har en stor potential att kunna bli ett spännande enhetligt område arkitektoniskt. Förslaget underordnar sig landskapet, tar god hänsyn till områdets utsikt och har en effektiv gatustruktur.”

Förslagets bärande idéer

  • att forma landskapet så alla lägenheterna får utblick mot Vättern.
  • att skapa en låg och förtätad bebyggelse som gömmer sig undan E4an och skapar en skyddad inre miljö och som ger maximala förutsättningar för det fortsatta arbetet med anpassningen till de akustiska förutsättningarna.
  • att skapa god tillgänglighet i området. Vägarna går parallellt med höjdkurvorna. Kedjehusen har sin parkering på egen tomt. Flerfamiljshusens parkering är huvudsakligen förlagd till källare.
  • att skapa tillgång till en varierad yttre miljö. Som komplement till det storslagna landskapet finns tre gemensamma platsbildningar som ordnas för lek och gemenskap. Kedjehusen har tillgång till en vindskyddad altan och en mindre trädgårdslott som skapar ett yttre samband mellan bostadsplanen.
  • att skapa en arkitektonisk helhet för området. Kedjehusens och flerfamiljshusens lägenheter har arkitektoniska likheter i fasaduppbyggnad och planernas modulmått.
  • att skapa ett ljust varmt område med hjälp av trä och glas. Taken skall vara vackra att titta på - zinktak eller sedum. Fasaderna öppnar sig mot utsikten och vattnet.
Projekttyp
Kompetens
Fakta
Ansvariga arkitekter
Maria Uddén, Lars Gauffin
År
2007
Kontaktperson