">In english

Gullkrona bostäder

Helsingfors, Finland

Arkitekttävlingen om att forma ett framtida bostadshus för äldre vid Mannerheimvägen i Helsingfors var en mycket spännande arbetsuppgift. Utmaningen var att skapa en innovativ och flexibel lösning som erbjuder en trygg, aktiv och hälsofrämjande miljö för äldre personer.

Läs mer

Den nya bebyggelsen består av två delar - en låg och en hög del - som tillsammans skapar en bullerskyddad gemensam gård mellan sig.
Den svepande långa fasaden som reser sig från den lägre nivån upp till Mannerheimvägen utförs i tegel i nyanser hämtade från skogens dovhet och tallarnas stammar.

Att ha tillgång till en rejäl uteplats är ofta en mycket använd och uppskattad funktion. Lägenheterna är därför organiserade kring stora inglasade balkonger/terrasser som, liksom de flesta bostadsrummen, vänder sig mot den gemensamma bullerskyddade gården.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Boendeform:
Bostadsrätter (seniorboende)
Antal bostäder:
67 st
År
2012 - 2013
Kontaktperson