">In english

Grilstad Marina, Norge

Nyréns Arkitektkontor i Malmö har bland totalt åtta deltagande kontor i en inbjuden tävling valts ut till presentation och slutlig bedömning av Grilstad Marina och bostadsintressenter. Vilket förslag som vinner avgörs vid årsskiftet.

Läs mer

De organiskt formade bostadshusen i Nyréns bidrag skapar rika och varierade rumsupplevelser samtidigt som de drar nytta av det unika läget som Grilstad Marinas landtunga utgör. Bebyggelsen och den omgivande parken skapar goda platser och rum för de boende, men också för övriga invånare i Trondheim som kommer att passera området till fots eller med cykel. Husens gestaltning är dessutom tydligt identitetsskapande och skall uttrycka en stolthet hos de boende.

Projekttyp
Kompetens