">In english

Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

2014 fick vi det fina uppdraget att göra en förstudie till Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Byggnaden skall utöver att vara ett lokalt kulturhus utformas så att det kompletterar, utvecklar och stärker det övriga kulturutbudet i staden. Parallellt med förstudien har Nyréns gjort underlaget till detaljplanen för Rymdtorget.

 

Läs mer

I de övergripande mål och visioner som beslutats för kulturhuset prioriteras en stark prägel av hållbarhet och innovativt tänkande-ett hus där aspekter såsom miljöfrågor, näringslivsutveckling och energieffektivisering får plats tillsammans med innovativa miljöer som främjar integration liksom kulturell och social utveckling. Parallellt med förstudien har Nyréns gjort underlaget till detaljplanen för Rymdtorget. Under hösten 2014 låg planen ute på samråd och planförslaget var utställt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och i Bergsjöns bibliotek. Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och se vad som eventuellt måste göras utifrån de inkomna synpunkterna. Nästa tillfälle att påverka projektet är i utställningsskedet.

Det nya kulturhuset skall ligga vid Rymdtorgets östra entré i Bergsjön och beställare är Higab.

Läs mer om kulturhuset här!

 

 

Projekttyp
År
2014
Kontaktperson