">In english

Fyrbåken

Tävlingsförslag Steel Race Reuse 2020

72-timmarstävlingen Steel Race Reuse 2020 går ut på att vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras för att fungera som en mötesplats vid Arkitekturgalan 2020. I årets uppläga lämnades 45 tävlingsbidrag in. Nyréns arbetsgrupp tog fram ett förslag med starkt fokus på återbruk vilket uppmärksammandes av juryn. 

 

Läs mer

Den främsta utgångspunkten för vårt tävlingsförslag "Fyrbåken" var att skapa en mötesplats. Där man kan stanna till en stund, sitta ner och kanske börja ett samtal med en annan människa. Till skenet av en varm öppen eld. Vi sökte tidigt i processen ett mjukt och omfamnande formspråk och la fokus på att hitta en befintlig form och en produkt att återanvända som lyfte vår idé. Omvandlingen av produkten skulle heller inte kosta i kilowattimmar. Hållbarhetsaspekten blev på så sätt avgörande för vår gestaltning. Mötesplatsen går att bygga med små ingrepp av återvunna pipelines och ger därmed objektet ett nytt liv, elegans och en ny funktion.

Tävlingsgruppen är ett bra exempel på samarbete över kompetensgränser. Tre personer, kompetenser och viljor. En visualiserare, en landskapsarkitekt och en byggnadsarkitekt som kompletterade varandra. Vi hade en inkluderande process där allas åsikter var lika värda – och vi hade kul på vägen. Vi tog hjälp av en referensgrupp där mer erfarna kollegor kom med nya infallsvinklar och goda råd.

Tack vare det tydliga återbrukstänket fick Fyrbåken ett hedersomnämnande. Juryns motivering lyder:

Förslaget Fyrbåken har lagt extra vikt vid återbruksaspekten i materialet och är det enda bidraget som återanvänder och omvandlar befintlig en stålprodukt – här uttjänta rör från offshore – i en ny kontext. Juryn vill därför ge förslaget ett hedersomnämnande och hoppas kunna se det utvecklas – kanske som framtida rast- och grillplats i naturområden?

Läs mer om tävlingen och de vinnande förslagen hos Sveriges Arkitekter.

Stålbyggnadsinstitutet har också skrivit om tävlingen, såväl på webben som i Tidningen Stålbyggnad nr 1, 2020.

Projekttyp
Fakta
Team
Tobias Pehrsson, landskapsarkitekt, Veronica Feltre, arkitekt, Molok Hyded, visualiserare.
Visualisering
Molok Hyded
Foto arbetsgrupp
Nyréns
Foto pipelines
BT Service
År
2020