">In english

Fokus Skärholmen

Stadsplanering med helhetstänkande

Nyréns Arkitektkontor har blivit utsett som ett av tre team att delta i parallellt uppdrag för att ta fram strukturplan för 4000 nya bostäder i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. Projektet innehåller alla de utmaningar som vi vill att stadsplanering ska handla om- helhetstänkande, de stora sammanhangen och socialt engagemang!

 

Läs mer

Stockholm växer och kommunen ska bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Fokus Skärholmen är en lokal satsning med målet att utveckla en av stadens tyngdpunkter i söderort. Skärholmens utbud av bostäder, service och arbetsplatser ska stärkas och i projektet vill vi säkra upp att stor kraft läggs på att skapa bra mötesplatser, torg, parker och stadsgator.

Tanken med den nya bebyggelsen är att forma trygga och tydliga stadsrum, nya målpunkter och länka ihop områden till mer sammanhållna stadsmiljöer. Staden vill också minska den befintliga trafikinfrastrukturens barriäreffekter. Miljöns kulturhistoriska värde och starka identitet är en fantastisk resurs att bygga vidare utifrån. Genom att synliggöra och öka tillgängligheten till Skärholmens natur, kultur och service kan man stärka det urbana utbudet och grunden för ett attraktivt stadsliv förbättras.

Arbete ingår i stadens satsning på att pröva en ny metod för att ta fram större generella detaljplaner och processer där detaljplaner föregår markanvisningar prövas. Syftet är att öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser. Projektet kommer också att utformas så det finns möjlighet för byggherrar med olika storlek och målsättning att delta. Det är viktigt att få till stånd en demokratiskt förankrad och fantasifull komplettering.

År
Pågående