">In english

Filmen om Vasaplan

Nu pågår arbetet med ny utformning av Vasaplan i Umeå. Kommunens ambition är att få med medborgarnas åsikter och förväntningar tidigt i planeringen och därför ska tre konstnärsgrupper tillsammans med umeborna utforska Vasaplans möjligheter på olika sätt. Nyréns Arkitektkontor och Blume Film driver projektet Filmen om Vasaplan där personliga berättelser ska bilda ett växande offentligt konstverk och skapa engagemang för platsen.
 

Läs mer

Vasaplan är en av Umeås viktigaste offentliga platser med kollektivtrafiknav som samtidigt är en mötesplats och ett kommersiellt torg. Runt platsen finns ett flertal byggprojekt i olika skeden. Umeå kommun har påbörjat en planeringsprocess kring Vasaplan där utformningsfrågorna och trafikfrågorna utreds parallellt. Ombyggnad är planerad att påbörjas 2016 och kommer att pågå i två år. För att involvera medborgarna i ett tidigt skede och på ett nytt sätt har Umeå kommun sökt och fått pengar av det statliga uppdrag som kallas ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer". I detta uppdrag, ”Gestaltningsuppdraget Vasaplan”, har konstnärer och arkitekter anlitas för att undersöka hur Vasaplan används, samla medborgarnas synpunkter och utreda vad som är viktigt när platsen ska få ny utformning. Projektet om gestaltning görs i samråd med Umeå kultur och ingår som en del i Kulturhuvudstadsårets program.

Filmen om Vasaplan är ett samarbete mellan Nyréns Arkitektkontor och dokumentärfilmaren Sven Blume.

Läs mer om projektet på Umeå kommuns hemsida här!

Se filmen här!

Kontaktperson: Magnus Löfvendahl

Projekttyp
År
2014