">In english

Farsta sim- och idrottshall

antikvarisk förundersökning och kontroll

Farsta sim- och idrottshall i Stockholm invigdes 1975 och har sedan dess använts för avsett ändamål. Anläggningen ritades av arkitekt Gustaf Kaunitz som gav fasaderna ett tidstypiskt utseende. en modernistisk anläggning gestaltad med traditionella byggnadsmaterial såsom tegel, träpanel och falsad plåt. Interiören karakteriseras av den exponerade stommen av stål och betong och stryktåliga inredningsmaterial på väggar och golv, såsom tegel, kakel och klinkers.

 

Läs mer

Farsta sim- och idrottshall en stor och ytterst välbevarad anläggning från tidigt 1970-tal, uppförd i tidens stil med olika volymer som återspeglar varierade funktioner. Byggnaden framstår som ett skolexempel för de då rådande idealen för anläggningar av detta slag.

Byggnaden är samtidigt ett i detalj genomfört arkitektoniskt verk där stor omsorg lagts vid gestaltning, ljusföring och val av material. Stockholms stadsmuseum har tillskrivit bygganden höga kulturhistoriska värden. Den antikvariska förundersökningen togs av Nyréns 2010 och kontrollen pågick fram till 2012.

Projekttyp
Kompetens
År
2012