">In english

Dieselverkstaden, Sickla

Kulturhus ombyggnad

Dieselverkstaden uppfördes mellan 1909 och 1914 som monteringshall för stora fartygsmotorer. Planmåtten är ca 70 x 120 meter och takhöjden varierar mellan 5 och 15 meter. Omdaningen av den slitna byggnaden till ett kulturhus för unga och gamla har varit en spännande resa. Ambitionen var att återskapa den ursprungliga byggnadens kvaliteter och stämningar samt tillföra kontraster mellan gammalt – nytt, stort – litet och ljus – mörker. Programarbetet har genomförts av brukare, fastighetsägare och arkitekt i dialog.

I arbetet har Nyréns antikvariska förundersökning utgjort ett kunskapsunderlag som bidragit till en ökad medvetenhet om och därmed bättre nyttjande av byggnadens kulturhistoriska värden. Byggnadens nya användning har möjliggjort att fasader, fönster, lanterniner, traverser och framför allt det stora rummet kunnat komma till sin rätt.

 

Läs mer

Byggnaden innehåller bibliotek, arkiv, konsthall, café, teatrar, ateljéer för målning, teckning, skulptur, animation, textil, musik och dans, repetitions- och konsertrum för länsmusiken, Klätterverket samt Dieselverkstadens Bar och Matsal.

En målsättning har varit att skapa rumslig öppenhet. De olika verksamheterna vetter mot den långa foajén, som sträcker sig från den gemensamma entrén och tvärs igenom byggnaden.

Interiört är materialen enkla och tåliga, färgsättningen är återhållen som en trygg bakgrund till de aktiviteter som sätter sin prägel på byggnaden. Stomme och väggar är ljust grå med några kraftiga färginslag, mest påtagligt i form av den varmröda träväggen i foajén som löper genom byggnaden. Inredningen är en blandning av gammalt och nytt och tänkt som en avspänd, modern och färgstark kontrast till byggnadens storslagenhet.
Exteriört är tegelfasaden och träfönster renoverade och de igensatta lanterninerna öppnade. Dagsljuset flödar åter in.

Fakta
Kund:
Ljungbergsgruppen AB
Ansvariga arkitekter
Jörgen Åström, Tomas Rosén
Inredningsarkitekt
Karin Nyrén
Byggnadsantikvarie
Urban Nilsson
Medarbetare
Lars Gauffin, Eskil Svennebring, Pia Eriksson, Måns Kärnekull, Johan Janssen, Anna Elmqvist, Karin Broms, Linda Willers
Fotograf
Åke E:son Lindman
År
2001