">In english

Clinical Research Center, Malmö

Kliniskt forskningscenter, om-, till- och nybyggnad

Clinical Research Center, CRC är ett kliniskt forskningscenter för den medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Centret är förlagt mitt inne på sjukhusområdet. Tanken med detta är att uppnå en integration mellan forskning, klinisk verksamhet och utbildning men också mellan individer och grupper.
Begreppet ”integration” har varit grundidén för upplägget av hela CRC-projektet. Tre nya hus mot Pildammsparken, har bundits samman med två äldre byggnader i en samlad anläggning med laboratorium, bibliotek, restaurang, café, undervisning och administration. Meningen är att de nya byggnaderna ska spegla vår tids öppenhet; precis som forskning är en länk mellan gammal och ny kunskap, så känns det fruktbart att knyta samman byggnader från olika epoker.

Läs mer

Sjukhusområdet har en tydlig prägel av ”hus i park” där institutionsbyggnaderna ligger inbäddade i parkmiljön med så kallade tapetrabatter med sommarblommor närmast fasaderna. De gårdsrum som skapas mellan huskropparna har en tydlig gestaltning, medan parkrummet är öppnare med träd och klippt gräs. Entréplatsen som vänder sig mot Pildammsvägen har stora ytor för cykelparkering och möjlig angöring för taxi. Platsen är gestaltad med långa träsoffor och runda planteringar som tillåter ett flöde av människor att passera, samtidigt som man kan stanna till och sitta ner en stund. Läget för CRC är fantastiskt – i hjärtat av Malmö och med en underbar utsikt över Pildammsparken.

Fakta
Kund:
Lunds universitet
Ansvarig arkitekt
Dag Beskow
Landskapsarkitekt
Magdalena Franciskovic
Inredningsarkitekt
Stefan Malmer
Medarbetare
Staffan Malm, Malin Axelsson Sjödahl, Nina Rydén
År
2006