">In english

Chokladfabriken

Kv. Bojen på Kungsholmen

Företaget Choklad-Thule påbörjade etableringen av en chokladfabrik i kvarteret Bojen på Kungsholmen på 1910-talet. Fabriken lades ner på 1960-talet och sedan dess har denna byggnad rymt kontor. Nyréns fick i uppdrag att ta fram en antikvarisk förundersökning inför en ombyggnad till bostäder.

Läs mer

Företaget Choklad-Thule påbörjade etableringen av en chokladfabrik i kvarteret Bojen på Kungsholmen på 1910-talet. Fabriken byggdes ut i omgångar och på 1930-talet uppfördes den aktuella byggnaden i hörnet Fridhemsgatan-Industrigatan. Fabriken lades ner på 1960-talet och sedan dess har denna byggnad rymt kontor. Nyréns fick i uppdrag att ta fram en antikvarisk förundersöknining inför en ombyggnad till bostäder. Syftet mer undersökningen var att, med avsteg i byggnadens historia, identifiera vilka delar och karaktärsdrag som bör bevaras vid ombyggnationen och skyddas i den nya detaljplanen.

Förundersökningen för Chokladfabriken är upplagd enligt gällande praxis för antikvariska förundersökningar: historik, nulägesbeskrivning/karakterisering och kulturhistorisk värdering. Värderingen av Chokladfabriken mynnar i en lista över värdefulla karaktärsdrag i byggnadens exteriör och interiör. Denna lista utgjorde underlag för de skydds- och varsamhetsbestämmelser som Nyréns senare formulerade.

Projekttyp
Kompetens
År
2014