">In english

Campusplan Flemingsberg

Drömsk kunskapsmiljö i hjärtat av Huddinge

Nyréns har som ett av tre arkitektkontor deltagit i parallella uppdrag för utveckling av Campus Flemingsberg i Huddinge under våren. Bakom utvecklingsplanerna står Byggvesta, Akademiska hus, Södertörns högskola, Huddinge kommun och Clara Stiftelsen. Den breda uppslutningen av aktörer speglar Campus Flemingsbergs potential att utvecklas till en blandad och levande stadsdel i hjärtat av Flemingsberg där en ny tät stad nu planeras - Stockholm South Business District.

Läs mer

Nyréns förslag på utveckling av Campus tar ett tydligt avstamp i platsens unika kvaliteter - det regionala läget, mixen av verksamheter och aktörer, attraktiva utbildningsmiljöer, flödet av människor och höga naturvärden. Centralt i förslaget finns den nya gröna Campusparken. Befintliga naturvärden har här tagits tillvara och integrerats i parkrummet och Campus översiktliga rumsliga struktur. Samtidigt som parken blir Campus "gröna lunga" så blir det också en viktig mötesplats med mycket rörelse och aktivitet. En viktig förutsättning för att skapa stadsliv dygnet runt är funktions blandad och hög täthet med mycket bostäder. Som ett steg i denna utveckling har Byggvesta redan påbörjat utvecklingen av ca 500 lägenheter inom området och med Nyréns förslag möjliggörs för ytterliggare ca 500.

Alla nya verksamheter i planen är placerade för att maximera rörelsen och stadslivet inom campus. Mot parken och stråken placeras publikintensiva verksamheter med aktiva bottenvåningar i syfte att aktivera det offentliga rummet. Tillsammans med de många bostäderna skapas på detta sätt en tät och attraktiv stadsdel där stadens viktiga beståndsdelar samexisterar och skapar liv för hela Huddinge.

Fakta
Team:
Gustav Karlsson
Uppdragsansvarig projektledare och stadsplanerare
Carola Magnusson-Boman & Veronica Feltre
Arkitekter
Daniel Ericsson & Karolin Hård
Landskapsarkitekter
Karim Nabil
Visualiserare
Ninna Kapadia/Mårten Ubbe
Modellbyggare
År
2018