">In english

Café Slottet, Uppsala slott

Uppsala konstmuseum

Vi fick i uppdrag att ta fram inredningen till Uppsala konstmuseums nya café samt tillhörande konferens- och festlokal i Uppsala slott i samband med renoveringen av lokalerna i slottet. Muséet har samlingar som berör framförallt skandinavisk konst men också design och formgivning. Det var därför en viktig förutsättning att inredningen skulle präglas av detta. Vi skulle också varsamt anpassa den nya inredningen till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Uppsala slott som utgör statligt byggnadsminne. Arbetet skedde i nära samarbete med ansvarig slottsarkitekt och Uppsala konstmuseum.

Läs mer

Bakgrund
Konstmuseet ville förbättra sina möjligheter att erbjuda kaffe och enklare lunch i samband med sin utställningsverksamhet. Museet är beläget i entréplanet från borggården. Caféet ligger i en souterränglokal mot söder och slottsparken. Det är rum med magnifika valv och stor rumshöjd i lokaler med anor från 1500-talet. Lokalen har dels en egen entré från portvalvet mot söder, Kung Jans Port, dels genom museets egen entré.

Café Slottet
Caféet erbjuder en stunds avkoppling i en harmonisk och lugn miljö. Väggarna fungerar som fonder till muséets konstverk. Möblerna är tillverkade av svenska möbelformgivare och producenter. Stolarna som är i bok med sits av naturfärgat läder tillför en mjukare kulörskala och materialitet. Borden är i massivt trä, betsade i en grön ton som harmonierar med slottets kulörer. Vid parken, på slottets södra sida, har det senare tillkommit en uteservering som vi medverkat i utformningen av.

Vasasalen
Rummet fungerar som konferens- och festlokal för olika typer av evenemang från föredrag till bröllop. Vid föredrag kan man samla ca 150 personer, vid tillställningar med dukade bord som mest 100 personer. AV-utrustningen är integrerad i Vasasalens ena vägg som också rymmer möbelförråd. Stolarna är klädda i ett tyg som fångar upp slottets fasadkulör, borden är enkla fällbara bord i bok som ska vara lätta att ta fram eller plocka undan vid behov.

Läs också om Uppsala konstmuseums kafé- och konferensvåning i Uppsala Slott här

Läs även om Konstmuseets och Uppsala slotts uteservering här

Fakta
Team
Jenny Arensberg, Emma Deines
Foto
Åke E:son Lindman
År
2015