">In english

Brunstorp vid Vättern

Bostäder med milsvid utsikt

Bostadsområdet Brunstorp består av 90 bostadsrätter som ligger på Strandvägen i Huskvarna med storslagen utsikt över Vättern. Alla bostäder har sjöutsikt och området är uppdelat på två flerbostadshus och 33 småhus.
 

Läs mer

Projektet började som ett parallellt uppdrag för beställaren JM AB och Jönköpings kommun som valde att jobba vidare med Nyréns förslag som underlag för fortsatt planarbete med motiveringen att ”förslaget visar exempel på en modern och nyskapande arkitektur och har en stor potential att kunna bli ett spännande enhetligt område arkitektoniskt. Förslaget underordnar sig landskapet, tar god hänsyn till områdets utsikt och har en effektiv gatustruktur.”

Vår idé har varit att skapa en låg och förtätad bebyggelse med god tillgänglighet och tillgång till en varierad yttre miljö samt att skapa ett bostadsområde som utgör en arkitektonisk helhet. Småhusen utgörs av kedjehus och består av två längor, en övre och nedre rad totalt 27 stycken bostäder. De är i två våningar med carporten som länk mellan husen. Kedjehusen har tillgång till en vindskyddad altan på entréplanet och en mindre trädgårdslott på souterrängplanet. Dessa skapar ett yttre samband mellan bostadsplanen.

Placeringen i den kuperade terrängen gör att alla husen får utsikt mot Vättern från entréplanenet. Kedjehusen är byggda i trä och har boytor på ca155 kvm.

Projekttyp
År
2011
Kontaktperson