">In english

Brotorget, Bollnäs

Brotorget i Bollnäs ligger mitt i de centrala kvarteren med handel, liv och rörelse. Det nya Brotorget dras från fasad till fasad mellan kv Vretåkern och kv Kringlan och skapar ett stort sammanhängande rum med en genomgående markbeläggning. En ram av skifferhällar markerar det nya torget och det stora rummet och verkar sammanhållande, liksom ett gårdstun på en Hälsingegård.
 

Läs mer

Nyplanterade träd ramar in torget och ger den generösa ytan ett nytt sammanhang. Träden bildar nya rumsliga avgränsningar och skapar rum för handel, möten och aktiviteter utan att det blir en fysisk eller visuell barriär. Den stora ytan bryts upp och mindre rum skapas längs med fasaderna. Längs med kv Vretåkern skapas en zon mellan träden som en motpol till det ordnade torget. I en enklare markbeläggning växer en vågform fram. Till den kopplas funktioner och aktiviteter som scen, bänkar, vattenspel och så vidare. Längs med kv Kringlan finns en smalare möbleringszon i linje med träden.

Det nya Brotorget är en ombonad plats där bollnäsbor och besökare ska känna sig som hemma. Torget ska vara en trivsam plats att vistas på, att passera och att handla på. Med en bevarad öppenhet och en trygghetsskapande ljussättning är det en plats att använda varje dag, året om.

Projekttyp
Fakta
Kund:
Bollnäs kommun
År
2013
Kontaktperson