">In english

Brf Stinsen

Norrköping

2015 vann vi på Nyréns arkitekttävlingen om Saltängen 1:11 Norrköping med Kärnhem som uppdragsgivare. Arrangör för tävlingen var Norrköpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter. I tävlingsprogrammet framgick att ”de nya kvarteren som kommer att växa fram här utgör en viktig pusselbit i utveckling av stadskärnan intill Norra Promenaden och även som en introduktion av den nya stadsdelen på norra sidan om promenaden och det stadsutvecklingsprojekt som kallas NEXT Norrköping”.

Läs mer

Vår lösning bygger på arkitektonisk variation och mångfald - en bebyggelse som möjliggör ett gott socialt liv i en ekologiskt hållbar del av staden.

Vi sökte tidigt en gestaltning där helheten kan indelas i flera tydliga enheter eller hus med likartad stomuppbyggnad men med individuella arkitektoniska uttryck kring respektive trapphus. Mot gatan såg vi en möjlighet att ge bottenvåningarna och entréerna tydligt bearbetade uttryck.
Genom att variera fasadmaterial i socklar och på ytterväggar, föreslå förskjutningar i fasadliv och takfötter har vi skapat en arkitektur som är rik och som utrycker en unik karaktär. Trapphusen är dagsljusbelysta, välkomnande och genomgående mellan gata och gård. Lägenheterna är i de flesta fall genomgående med generösa gröna balkonger.

Väl inne på gården överraskas besökaren av gårdens värme och dess sammanlagda grönska. Gårdshuset har två för hela tomten gemensamma takterrasser som nås via husets trapphus. Här kan man umgås, odla, sköta bin och njuta av solen.

”Jag är övertygad om att det finns ett direkt samband mellan arkitektonisk utformning och människors känsla av välbefinnande. Därför är vår ambition i alla projekt att skapa vackra och ändamålsenliga miljöer som gör det möjligt för människor att känna lycka. Det vi ritar ska vara både långsiktigt funktionellt och vackert. Det vackra är i sig en viktig funktion”, säger Dag Cavallius, ansvarig arkitekt på Nyréns arkitektkontor.

Fakta
Team
Dag Cavallius (ansvarig arkitekt)¸ Aaron Nyrén (handläggare), Annika Lennman, Oscar Pyk,
Daniel Ericsson (ansvarig landskapsarkitekt), Kristina Nygren
Visualisering/Ill.
Kalle Eliasson, Oskar Pyk
År
Pågående
Kontaktperson