">In english

Brf Porten

Västerås

Brf Porten är en ny pusselbit i den framväxande stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås. Kvarteret, som ligger ett stenkast från Mälaren, delar en grön gård med grannfastigheten. 2015 vann Kärnhem marktilldelningstävlingen och har sedan dess tillsammans med oss på Nyréns vidareutvecklat projektet.

Läs mer

Foto från platsbesök november 2019. 

Vi sökte tidigt arkitektoniska lösningar där projektet som helhet indelades i flera tydliga enheter. Varje del har likartad stomuppbyggnad men individuella arkitektoniska uttryck kring respektive trapphus. Fasaderna är klädda med olika material såsom puts, tegel, cederträ och plåt. Trapphusen är dagsljusbelysta, välkomnande och genomgående mellan gata och gård.

Den goda bostadsmiljön skapas genom välstuderade lägenheter som har kontakt med både gata och gård. Kvarteret innehåller 59 lägenheter i varierade storlekar för olika familjesituationer och livsstilar. Flertalet bostäder vänds mot två väderstreck och har generösa balkonger mot gården i söder. Lägenheternas uppbyggnad medger en möjlighet till öppet samband mellan vardagsrum och kök. Hus A, som är insvept i sinuskorrugerad plåt, står som en solitär byggnad med egensinnigt rundade hörn.

”Jag är övertygad om att det finns ett direkt samband mellan arkitektonisk utformning och människors känsla av välbefinnande. Därför är vår ambition i alla projekt att skapa vackra och ändamålsenliga miljöer som gör det möjligt för människor att känna lycka. Det vi ritar ska vara både långsiktigt funktionellt och vackert. Det vackra är i sig en viktig funktion”, säger Dag Cavallius, ansvarig arkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

 

Projekttyp
Fakta
Team
Dag Cavallius (ansvarig arkitekt), Oskar Pyk (handläggare), Aaron Nyrén, Karin Arén
Illustration
Oskar Pyk
Beställare
OBOS Kärnhem
År
Pågående
Kontaktperson