">In english

Bostäder i Helenelunds centrum

Stockholm

Vi fick i uppdrag av Sollentuna Hem att utreda/skissa på ett 40 våningar högt bostadshus i koppling till Helenelund Centrum. På andra sidan E4:an ligger det ca 125 meter höga Victoria Tower vilket behöver beaktas i samband med en så pass hög byggnad i Helenelund Centrum.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Kund:
Sollentunahem
År
2012
Kontaktperson